Hardegg

Hardegg

Rakouské městečko Hardegg leží v bezprostřední blízkosti státní hranice mezi Českou republikou a Rakouskem. Městečku dominuje hrad, jehož počátky sahají mezi 12. a 13. století. Hradní expozici tvoří památky na mexického císaře Maxmiliána Habsburského. Město je z české strany dostupné přes hraniční přechod pro pěší a cyklisty. Mimořádný výhled na toto starobylé město poskytuje Hardeggská vyhlídka na české straně hranice s historizovanými dřevěným altánkem.