Národní park Podyjí

Národní park Podyjí

Území Národního parku Podyjí se rozkládá ve výjimečně zachovalém říčním údolí, které je bohatě zalesněné. Plochu parku tvoří údolí řeky Dyje mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem. Park nabízí mimořádné scenérie tvořené skalními stěnami, meandry, kamennými poli a těžko prostupnými stržemi. Podél řeky se rozprostírají nivní louky. Pro celé území je charakteristická mimořádná rozmanitost rostlinných a živočišných druhů na relativně malé ploše. Návštěvnické centrum bylo zřízeno v obci Čížov, kde se také nachází kousek původní „železné opony“.